Exploateringsmark på Österlen. Vi har två projekt igång. Brantevik där det kan bli 12 tomter och Skillinge med troligen en mindre exploatering.

BRANTEVIK
Fastigheten Gislöv 17:260 på c:a 2,0 ha.
Här blir det sannolikt 12 tomter.
Området ligger i västra delen av Brantevik.
Klart för det sista detaljplanearbetet.SKILLINGE
Fastigheterna Kvarnby 6:30 och 6.35
på c:a 2,8 ha.
Förhandsbesked finns för avstyckning och
byggnation av ett hus.
Kanske ett antal större tomter för
mindre hästgårdar.